lördag, september 04, 2010

Går du på gymnasiet och känner att du vill ha lite hjälp och stöd?

På psykologlinjen i Stockholm finns ett moment som är jättebra ur alla synpunkter - Stödkontakt. På termin 5 har psykologstudenter stödsamtal med gymnasieungdomar. Man kommer överens om tiderna och utformar samtalen efter ungdomens problematik, en gång i veckan har man handledning i små grupper. Totalt brukar det bli ungefär tio sådana samtal, och de är kostnadsfria för såväl skolan som ungdomen.

Vad är ett stödsamtal, egentligen?
Vad stödsamtal är är ett ganska luddigt begrepp. Det är inte riktigt terapi, men i de flesta fall mer än bara att nån lyssnar och nickar. Du kan få hjälp om man har en trasslig studiesituation eller jobbig familj, om du eller en anhörig har alkoholproblem, om kompisrelationerna ballar ur, att känslolivet känns som kaos, eller om kraven från omgivningen känns för hårda. Du behöver inte oroa d för att problemen är "för små för att söka hjälp", och inte heller att de är för stora - om psykologstudenten känner att du behöver hjälp som hen inte klarar av att ge dig kommer hen hjälpa dig vidare till hjälpen du behöver.

Vad kan psykologstudenten göra?
Vad kan psykologstudenten göra, då? Ibland är det som behövs att någon lyssnar, verkligen lyssnar, och hjälper en att sätta ord på allt det jobbiga som händer och känns. Ibland behöver man kanske hjälp med att strukturera upp sin tillvaro och då kan psykologstudenten hjälpa med studieteknik och tips på hur man planerar bättre. Ibland känner man sig ensam med sina problem och vet inte vart man ska vända sig, då kan psykologen hjälpa en att hitta stödgrupper för personer med samma problem och att ta reda på hur man får hjälpen man behöver.

För en psykologstudent är detta första gången hen får hantera en riktig klient och alla jag har pratat med har tagit momentet på stort allvar och verkligen brytt sig.

Jag råder verkligen dig som går gymnasiet och känner att livet är trassligt att försöka få till sådana samtal. Jag tror jag själv hade mått riktigt bra av den typen av hjälp som ung. Jag har sett och hört hur det har hjälpt ungdomar som varit med. Jag hoppas att det här inlägget hjälper dig som behöver hjälp, men inte vet var du ska söka den.

Hur kan man vara med?
Många av Stockholms skolor har redan kontakt med Psykologiska institutionen om det här momentet. Det är oftast kuratorn eller skolsköterskan som ser till att allt funkar, så mitt första tips är att prata med kuratorn eller skolsköterskan och berätta att du är intresserad. Om kuratorn eller skolsköterskan inte känner till momentet finns här en PDF som heter "Stödkontaktmomentet", längst ner finns det både information som ritar sig till skolpersonal och information som riktar sig till ungdomar.

Viktigt. Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: