tisdag, mars 08, 2011

DSM-5 - Orgasmstörning hos kvinnor


Ja, nu var det alltså ett tag sedan jag bloggade om sådant här. Under tiden har jag lyckats föreläsa om DSM-5 för ett gäng studenter från Uppsalas psykologutbildning som deltog i studentordnad sexologihelg. Jag fick titeln "föreläsare" i programmet och kvällen innan min föreläsning var jag den enda nakna människan i bastun. Av det kan vi dra flera slutsatser. En slutsats är att om man vill se min naken kan man boka mig som föreläsare.

Från det ena till det andra. Idag ska vi prata om orgasmstörning hos kvinnor, som en första del i tre genomgångar av orgasmproblem. Som ni kanske förstår kan problem med orgasm delas upp i två kategorier: 1) för mycket/tidigt, 2) för lite/sent. Medan män kan DSM-diagnostiseras både om de kommer sent eller tidigt finns det ingen diagnos om tidig orgasm när det kommer till kvinnor. Det är helt enkelt för få som klagar, så man har inte haft nån möjlighet eller känt större behov av att forska ordentligt på det. Jag tror också att i fallet med de kvinnor som får orgasm av helt osexiga saker (typ träning), vilket kan leda till bekymmer i vardagen, tänker att orsakerna inte är psykiska utan sitter i kroppen.

Och utan mycket mer försnack presenterar jag det som nu är förslaget på kriterier för diagnosen orgasmstörning hos kvinnor:

A. At least one of the two following symptoms where the symptom(s) must have been present for at least 6 months and be experienced on all or almost all occasions of sexual activity:

1. Marked delay in, marked infrequency, or absence of, orgasm

2. Markedly reduced intensity of orgasmic sensation

B. The problem causes clinically significant distress or impairment

C. The sexual dysfunction is not better accounted for by another Axis I disorder (except another Sexual Dysfunction) and is not due to the effects of a substance (e.g., a drug of abuse, a medication) or a general medical condition

Addition of the following specifiers:

1) Lifelong (since the onset of sexual activity) vs. Acquired

2) Generalized vs. Situational

3) With concomitant problems in sexual interest/sexual arousal

4) Partner factors (partner’s sexual problems, partner’s health status)

5) Relationship factors (e.g., poor communication, relationship discord, discrepancies in desire for sexual activity)

(6) Individual vulnerability factors or psychiatric comorbidity (e.g., depression or anxiety, poor body image, history of abuse experience)

(7) Cultural/religious factors (e.g., inhibitions related to prohibitions against sexual activity)

(8) With medical factors relevant to prognosis, course or treatment
Kom du?
Till min stora tillfredställelse rapporterar Cynthia A. Graham som skrivit artikeln att det tycks vara svårt att hitta en bra definition av orgasm. Om man ber människor att beskriva deras orgasmer blir berättelserna olika, både från person till person och för olika orgasmer hos samma människa. En del berättelser kretsar mer kring den psykiska upplevelsen, andra kring kroppen. Man kan beskriva en orgasm som en våg som sköljer genom kroppen eller som ett ögonblick där kroppen helt löser upp sig. Man kan beskriva en pulserande känsla eller total barnslig lycka i att åka karusell. Orgasmer upplevs och beskrivs olika. En intressant detalj är dock att, bortsett från några skillnader i anatomi, har man inte funnit skillnader i mäns och kvinnors beskrivning av orgasm när man har undersökt saken.

När jag snackade DMS-5 med Uppsalastudenter berättade jag att man tidigare ansåg en viss typ av spänningsmönster i underlivsmuskulaturen vara definierande orgasm, ett typiskt sätt att konstatera orgasm i laboratorium. Numera verkar man anse att en del orgasmer uppträder utan de här muskelkontraktionerna. En av killarna där sa uppgivet att nu kan man verkligen inte längre veta om tjejen kom.

Var kommer orgasmen ifrån?
Det är fascinerande hur känsligt och laddat det är att diskutera vad som framkallar orgasm hos kvinnor. Frågan har många dimensioner - biologisk, kulturell, politisk, personlig. Man talar lätt förbi varandra i huruvida man pratar om vad som är vanligt och vad som är möjligt och bittra strider uppstår.

Sanningen är att det i nuläget är ganska suddigt, det här med hur orgasmer uppstår. När man kategoriserar orgasmer brukar man utgå från just vad som stimulerades för att kvinnan skulle komma. Det är vanligt att skilja på klitorisorgasm och vaginal orgasm. Men vad får man vaginal orgasm av? Man vet ju nu att klitoris är mer än bara ollonet, och är i så fall vaginala orgasmer också klitorisorgasmer, om de uppkommer av att de inre delarna av klitoris stimuleras? G-punkten, är den också klitoris, eller är det en egen struktur? Nuförtiden har man börjat tala om tre typer av orgasm: klitorisorgasm, vaginal orgasm och orgasm av stimulering av livmoderstappen.

Det finns i nuläget inte ett enda system som alla är överens om. Man kan ofta undra om det ens är meningsfullt att kategorisera upp orgasmer på det sättet, för är det olika orgasmer eller samma upplevelse fast framkallad på olika sätt. Ibland beskrivs skillnader i orgasmkänslan beroende på hur den framkallades, men de är knappast samma för alla. Och om man ska koppla orgasm till särskilda delar av kroppen, hur ska man då hantera alla orgasmer som uppstår av stimulering av annat än könsdelarna eller utan någon fysisk stimulering alls?

Hur orgasmen kommer från underlivet till hjärnan är inte heller solklart. Det verkar som att även om banorna i ryggmärgen används, så finns det också förbindelser som går utanför ryggraden - ungefär 50% av kvinnor med ryggradsskador kan få orgasm. Det gäller såväl orgasm av stimulering av andra erogena områden än underlivet (som brösten, dessutom är det inte ovanligt att området precis ovanför skadan blir extra känsligt) som exempelvis penetrationssex.

Men liksom, evolutionärt?
Varför kvinnor över huvud taget får orgasm är en fråga jag sett ställas och besvaras många gånger. En vanlig förklaring att orgasmen suger in sperma så att man lättare blir gravid. I DSM-artikeln jag utgår ifrån ansluter man sig snarare till forskarna som hävdar att orgasmen helt enkelt råkade finnas där och finns nu kvar eftersom det inte fanns någon evolutionär nackdel med att kunna komma.

Vad jag vill se är någon som förklarar för mig vad män ska med orgasm till. Medan evolutionen tas upp i artikeln om kvinnlig orgasm nämns den inte i artikeln om manlig. Det är betydligt mer självklart att diskutera och ifrågasätta kvinnors förmåga att få orgasm än männens.

Freud, var så god och kom in!
Jag har väldigt lite erfarenhet av diskussioner eller artiklar om kvinnlig orgasm där Freuds uppdelning i mogen vaginalorgasm och omogen klitorisorgasm inte kommer upp. Jag vet själv inte vad Freud har sagt om det, men jag tänkte ta upp ett par intressanta och relevanta saker i det här DSM-förarbetet.

För det första kan det vara kul att veta att i första versionen av DSM där sexuella problem togs upp, DSM-III, kunde kvinnor få orgasmstörningdiagnos om de kom av klitorispill men inte av knullande. I DSM-IV-TR som jag har står det att "[k]vinnor uppvisar stor variation när det gäller typ av stimulering eller vilken stimuleringsintensitet som krävs för orgasm". Nuförtiden ser man alltså många möjliga vägar till sunda friska APA-godkända orgasmer.

För det andra refererar man till forskning från sena 00-talet där man hittat att kvinnor som får vaginalorgasm använder färre omogna försvarsmekanismer och är mer nöjda med sin psykiska hälsa och relationer än kvinnor som får klitorisorgasm. Det jag tycker är mer intressant än fynden är själva grejen att man uppenbarligen fortfarande forskar på den här typen av frågeställningar.

Så, hur vanligt är det?
Vad är normalt? Är orgasm egentligen nåt man "ska" kunna få? I en omfattande amerikansk studie rapporterade 60% av kvinnor att de ofta eller alltid fick orgasm vid onani, mot 29% som kunde säga samma sak om orgasm vid partnersex. (Motsvarande siffror för män var 80% och 75%).

Som vanligt är det svårt att jämföra studier eftersom de definierar orgasmproblem olika. Även om alla hade utgått från befintliga DSM-kriterier hade det varit svårt, för i DSM-IV talar man om "ständig eller återkommande fördröjning eller avsaknad". Hur stor fördröjning? Hur sällan är för sällan? Under hur lång period? Tolkningsutrymmet är omfattande.

Om man tittar på studierna som citeras är det ungefär 3-25% som rapporterar att de inte kunnat uppnå orgasm i flera månader. Ju kortare tidsperiod frågan gäller desto fler rapporterar problem, medan ser man på studier som undersöker om de som svarar aldrig fått orgasm får lägre procent.

Påtagligt lidande och relationssvårigheter
Som med mycket annat i DSM ska man tycka att man har problem för att uppfylla diagnoskriterierna. Och det är inte så att kvinnor ger upp sex för att orgasmen inte vill dyka upp. I en studie från 1978 sade 63% av kvinnor sig ha svårigheter med upphetsning och orgasm, men 85% i den här gruppen sade att de var nöjda med sin sexuella relation. I modernare studier ser man att ungefär 30-50% av kvinnor som har mycket svårt att få orgasm som är mycket missnöjda med sitt sex.

Här kan man förstås fundera om de är nöjda helt enkelt för att de har låga förväntningar. Eller, andra sidan av myntet, om det verkligen är sunt att ha spektakulära förväntningar på att sex alltid ska vara som fyrverkerierna på nyår. Man tänker i alla fall att förväntningarna speglar hur missnöjd man blir om orgasmförmågan förloras. 43,3% av kvinnor (och 48,7% av män) i en studie från 1990-talet höll med om att sex utan orgasm inte kan vara riktigt tillfredsställande. Man kan spekulera om att det är personer med den inställningen som uppfattar utebliven orgasm som stort problem i sexlivet.

En annan sak man kan tänka på när man talar om missnöje med sexlivet är att sex för de flesta inte enbart handlar om det fysiska. Det verkar som att man kan förutspå mer om hur nöjd man är med sitt sexliv utifrån hur relationen med partnern funkar än utifrån hur ens kropp fungerar för tillfället. Generellt sett kan man alltså få alla orgasmer i världen och ändå tycka att sexet är piss om man tycker hjärtligt illa om partnern.

Varför inte - kroppen
Ålder är en faktor man gärna tänker kan påverka orgasmförmågan, men resultat från forskning är blandade. Man kan tänka att fysiologiska förutsättningar hos äldre kvinnor är något sämre, men det kan vägas upp av att man är erfarnare och vet vad man gillar. Man spekulerar också i att klimakteriet kan minska orgasmförmågan, men det verkar som att man inte har funnit tydliga svar.

SSRI-preparat verkar påverka orgasmförmågan hos kvinnor mer än hos män, och inte till det bättre. The good news är att det verkar som att man kan medicinera bort den här biverkningen hyfsat med sildenafilpreparat. Diabetes, MS och hormonstörningar leder gärna till ökad risk för orgasmsvårigheter.

Det finns stöd för att det kan finnas medfödda faktorer i hur lätt man har att få orgasm. Genom tvillingstudier har man sett att ca 30-50% av variationen i hur lätt det är att få orgasm förklaras med medfödda förutsättningar. The good news här är väl att det innebär att 50-70% förklaras av miljön och individuella faktorer - någonting man har en möjlighet att påverka.

Varför inte - psyket, kulturen och relationerna
Om man tittar på världen i stort hittar man nog ganska få kulturer där förutsättningarna för kvinnlig orgasm är optimala. På många håll har kvinnor (och män) inte så mycket möjlighet att välja partner som de just här och nu tycker är attraktiv och stimulerar dem bra. Att sex ska vara orgasmframkallande är nog ganska lågprioriterat i samhällen där man kan vänta sig att spricka vid förlossning utan att nån syr igen en sen.

Men även i västvärlden är klimatet för kvinnlig orgasm rätt kass. Det som kallas för sex är inte det som är vanligaste vägen för kvinnor att komma. Dygd och svalt intresse för sex utanför kärleksfull parrelation är fortfarande i ropet. Pornografi och annat upphetsande material riktar sig med lite undantag till män. Både flickebarn och vuxna kvinnor saknar språk för att beskriva för sitt kön. Kvinnlig anatomi kräver mer precision i hanteringen än manlig, samtidigt som sex bara ska hända av sig självt och det anses avtändande att ge instruktioner. Att smeka sig själv under samlag ses som tecken på att partnern inte räcker till och hen kan bli sårad.

Med tanke på allt detta är det bra jobbat att en tredjedel av kvinnor ändå ofta eller alltid kommer under partnersex.

Någonting som är betydligt vanligare hos kvinnor som aldrig fått orgasm än hos kvinnor som får det är att inte onanera. Att man inte onanerar innebär att man inte får möjlighet att utforska och lära känna sin kropp, att i lugn och ro få veta både hur man framkallar orgasm och hur det känns att vara på väg. Att man inte onanerar kan också innebära att man upplever att sexuell njutning är fel och syndigt, att det känns otrevligt att röra sitt kön, att man inte är bekväm med sig själv som köttslig varelse. Behandlingar mot orgasmproblem innefattar ofta såväl onaniträning som samtal om ens sexbild.

Det finns massor av andra föreställningar som inverkar på orgasmförmågan, exempelvis negativ kroppsuppfattning, att man känner sig ful och oattraktiv. Och hur påverkar det orgasmen? Ja, kanske inte direkt, men oftast är orgasm inte det första som händer i sex...

Grunda med bra sex.
Ja, någonting man verkar se som är mönster är att kvinnor som inte får orgasm är ofta missnöjda med fler inslag i sitt sexliv. Det kan vara relationsfaktorer som gör att sexet inte känns hundra. Det kan vara att aktiviteterna man ägnar sig åt när man ligger inte är det man helst hade velat göra. Att man inte är fokuserad på sexet utan distraherad och tänker på annat kan duktigt sänka intensiteten i upplevelserna och helt enkelt göra att man aldrig blir tänd nog för att det ska säga boom.

Forskning stödjer att det är vanligt att kvinnor som söker hjälp för orgasmproblem visar sig även ha låga nivåer av lust och upphetsning. I DSM-IV-TR står det att för diagnos ska orgasmen utebli trots att man har en "normal upphetsningsfas". Detta tar man bort nu, eftersom det tycks vara undantag att orgasmen inte kommer trots att man är kåt som fan. (Det gäller alltså situationer där det inte finns en fysiologisk förklaring)

What else is new?
I DSM-IV-TR talar man om fördröjd eller utebliven av orgasm. Nu föreslår man också att lägga till minskad intensitet. Orgasm ses alltså inte som on/off-fenomen utan man kan även uppleva att orgasmerna är närvarande men knappt märkbara.

Man vill också fokusera mindre på fysiologiska tecken på orgasm och mer på upplevelsen. Som Uppsalagrabben och många före honom konstaterat är det svårt att som utomstående säkert veta att kvinnan kommit. Utöver det är det just den egna upplevelsen man söker vård för och diagnostiseras efter.

Man funderar också om det här med lidande och svårigheter ska vara ett nödvändigt kriterium för att få diagnos, eller om man ska se det som en skala. I kliniskt arbete är det förstås så att det är avgörande att man upplever sig ha ett problem. I forskning är det däremot värdefullt att även kunna arbeta med personer som inte upplever orgasmsvårigheterna som ett problem, inte minst för att försöka ta reda på vad som skiljer grupperna åt.

~*~

Källor jag har använt mig av:
Hemsida för förslaget på DSM-5, främst sidorna om den relevanta diagnosen
Min lilla röda MINI-D IV som innehåller diagnostiska kriterier enligt DSM-IV-TR
Sexologi under redaktion av P. O. Lundberg, tredje upplagan.
Sexual Dysfunction: a guide for assessment and treatment av John P. Wincze och Michael P. Carey, släppt 2001 av The Guilford Press. Andra upplagan.
Molnen på bilden kommer härifrån, tror jag...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

26 kommentarer:

Johan sa...

Ambitiösa inlägg! Woho!

//JJ

Lina sa...

Tack för ytterligare ett intressant och informativt inlägg!
Jag har inte hört talas om sildenafilpreparat förut, nu måste jag googla.
/kåt som en igloo pga snri

Tanja Suhinina sa...

^_^

Lina - det är alltså typ Viagra. Jag har sett på flera håll att såna piller kan hjälpa, men jag vet inte riktigt hur ofta och mycket. Hoppas du kan få bra läkarhjälp med det!

Linnea sa...

Jag som tänkte att vi har orgasm för att vi ska vilja ha sex. Vi har ju inga brunstperioder.

CHF sa...

Om jag minns min Freud rätt så menade han med "omogen försvarsreaktion" att patienten inte ville ligga med 20 år äldre män som tafsade. Se fallstudien Dora. Den äldre mannen i fråga var dock inte han själv; så mycket får man ge den gamle snuskhummern.

Framgår det vad som utgör "omogna försvarsreaktioner" hos kvinnor idag?

Tack för övrigt för en av de bästa och intressantaste bloggar jag känner till. Den ende som kan tävla är en tjock, skäggig skotte som skriver om datorer och utomjordingar.

Anonym sa...

Jag blir så klok av att läsa dig, Tanja! Tack!

Jonas Vils sa...

Den evolutionära bakgrunden till kvinnans orgasm diskuteras här: http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=13108

Så här skrev jag i den tråden:
"Bortsett från det uppenbara: Ju skönare det är att ha sex desto mer ägnar man sig åt det och ju större chans till avkomma får man.

Män och kvinnor är inte distinkt genetiskt olika, förmågan till orgasm (med bieffekten ejakulation) har en stor roll för mannens förmåga att befrukta en kvinna. Kvinnor borde dock kunna få del av denna egenskap helt enkelt genom att våra reproduktiva system är en spegelbild. Det som är en fördel för mannen blir en del av kvinnans system eftersom vi delar DNA.
Män har bröstvårtor och lär i en del fall kunna producera mjölk, knappast en effekt av ökad fitness, troligare ett fall av samma grundläggande system."

Patrik sa...

Tokigt intressant. Jag hoppade till på att det bara var 75% av män som ofta eller alltid fick orgasm vid sex med en partner. Undersöktes det i relation till ålder så att det var 99,99% för män under 25 och 5% för män över 80 eller nåt sånt?

Intressefråga: finns det några kvinnor alls som klagar på för tidig orgasm och - hoppas att jag inte exponerar mig som alltför clueless här - vad har de i så fall emot det?

Anonym sa...

Patrik: jag har ibland faktiskt upplevt att jag fått orgasm alldeles för snabbt. Efter att jag fått orgasm blir jag ofta lite slak i kroppen och efter en stund tappar jag intresset för sex. Det innebär alltså att det sköna varade bara en jättekort stund. Å andra sidan kan jag ibland få en orgasm till efter en stund och det är ju trevligt.

Patrik sa...

Jag antog att det måste vara nåt sånt men hade faktiskt aldrig hört det förut.

Linnea sa...

Förtidig orgasm var väl också orgasm i andra sammanhang än vid sex. Som vid träning som Tanja nämnde. Jag har även hört av en kvinna att hon fått orgasm vid amning. Hur kul är det?

Anonym sa...

Patrik: Jag har upplevt samma sak som peachmebaby. Jag har också upplevt flera gånger att män - japp, under 25 år - jag haft sex med inte har fått orgasm. Ofta uppstår problemen i kombination, eftersom jag är klar innan honom och tappar intresset.

Elin sa...

För det första, älskar taggen:
"knulla, vård skola omsorg"

i och med att klitorisorgasm ÄR det vanligaste, så får man som tjej inte orgasm under samlag, man TAR den. (med risk att lägga över ansvar på tjejen som vill få orgasm)

det är verkligen förjävligt att kvinnor i porrfilmer generellt inte smeker sig själva på klittan (allvarligt, killar blir ju i verkligheten dessutom upphetsade av det - så jag förstår inte poängen med att utesluta detta i 98% av fallen i mainstreamporr.) har kanske (troligen) att göra med penetrationsfixeringen att göra, varfan nu den kommer ifrån?

handlar det om att vi har odlat så mkt manlighet i just kuken att om mannen enbart kunde tillfredsställa sin kvinna med fingrar/mun, har han tappat sin manlighet och skulle vara helt utbytbar mot en kvinna??

jag kanske är besatt som definierar bra sex som att jag når klimax och orgasmar, men det är verkligen bedrövligt om det är så att bara 30% av kvinnor når orgasm. och att så många verkar acceptera det?

i de flesta fall tror jag inte att det har med en medicinsk "störning" att göra.

vikten av onani, utforskandet av sin sexualitet och att släppa fram den, nog har män uppmuntrats mer till sådana ting genom tiderna.

och omvänt hör man ju i det du skrev om freud, att
jaha så då är alltså 90% av kvinnorna i världen omogna och vad säger det ordet - att man inte är fullt utvecklad och sexuellt duglig??
fast det egentligen handlar om att kuken inte spelar den orgasmiska roll som män vill tro.

att inte se orgasm som "väldigt viktigt" i sex känns lite som "du vet inte vad du går miste om". ren och skär coping.

varför skulle man inte vilja orgasma om man kunde??

nu utgår jag lite från en heterosexuell relation, på nåt sätt tror jag att orgasm-problemet är mindre i en lesbisk relation...men kanske har fel där.


Gillar din blogg skarpt! Älskar ifrågasättande.

Tanja Suhinina sa...

CHF:
Okej, tre år gammal skolkunskap. Jag antar de använder sig av det man nuförtiden menar med mogna/omogna försvar, alltså försvar som hör till neurotisk respektive borderline personlighetsorganisation. Och omogna försvar är typ projektiv identifikation (tror det är paradexemplet) medan mogna försvar är typ projektion eller förskjutning eller en massa andra. Omogna försvar är alltså försvar man tar sig till om man inte kan hantera att saker kan vara både bra och dåliga, man tänker antingen/eller och i extremer. Mognare försvar är försvar där man ändå kan hantera det.
Det är alltså vad jag minns.

Slår inte skäggig gubbe, kan knappt få muscha.

JV:
Jo, det är också ett sätt att se på saken. Men jag tycker fortfarande det är intressant att manlig orgasm är uppenbar.

P:
Det här med procenten tyckte jag också var intressant. Det kommer från US National Health and Social Life Survey, och det låter i alla fall spontant som populationsomfattande shit.

Det finns kvinnor alls som klagar, men det är ovanligt.

Linnea:
Har hört att det är rätt vanligt att uppleva sexuella känslor vid amning, och många skäms tusen. Samtidigt känns det ju inte så konstigt att man kan få rent fysiska sexuella reaktioner av det, eller få allmön känsla som påminner om sex - det är ju nån som suger på ens bröst och så är det typ världens finaste människa som man tycker massor om. Man är nog van vid kombon kärlek+bröst som sexgrej, så även allmäna myskänslor i kroppen kan upplevas som mer sexuella fast samma känsla inte skulle kännas sexuell om man fick den nr man gullade med bäbisen, t ex.

---

Jag har ofta tänkt på hur min upplevelse av sex och orgasm färgas starkt av att jag kan (och vill!!!!) fortsätta efter att jag kommit. Min upplevelse av sex skulle varit väldigt annorlunda annars...

Elin sa...

hur ställer sig amerikans forsknings siffror om orgasm hos kvinnor jämfört med svenska undersökningar?

Tanja Suhinina sa...

Elin:
Alltså, är det så lite klitorissmek i mainstreamporr? Jag läser alltid att det är så, men varje gång jag kollar på mainstreamporr så är det rätt mycket, ändå. Definitivt inget exotiskt inslag, och inte en egen grej heller, utan det dyker upp då och då under annat sex. Jag menar inte att säga att di bild är fel, jag blir bara förvånad varje gång jag ser det skrivas. Borde skriva ett blogginlägg om det...

Tror man kan mena olika med att skriva under att orgasm är viktigt i sex. Jag är jätteorgasmisk själv, men skulle inte säga ja till "sex utan orgasm kan inte vara riktigt tillfredsställande". Dels var jag fett nöjd med mitt sexliv på den tiden jag inte kom alls, dels kan jag även nu känna mig nöjd och tillfredställd utan orgasm.

Tack så mycket!

Och mer Elin - det där med svenska och amerikanska kvinnor. Jag skulle tippa det är ganska likt.

Men artikeln jag refererar till citerar också forskning om att skillnaden mellan mäns och kvinnors nöjdhet med sex var mindre i jämsällda länder.

Ylva sa...

Elin skriver: "varför skulle man inte vilja orgasma om man kunde??"

För att det är omständligt, tar tid och energi. Ibland vill man passa på att göra de goa grejerna som man INTE kan göra på egen hand när man har en partner till hands. Det finns många sköna aktiviteter som inte leder till orgasm för min del…

Anonym sa...

Tanja, jag uppfattar det precis som Elin att det är väldigt lite klitorissmek. Det förekommer, men det är inte standard och jag upplever inte att det görs för att tillföra något liksom. Ibland dyker en hand upp och gnuggar lite grann, eller klappar eller slår på klitoris (upplever att det är vanligare än smek), men jag uppfattar det väldigt sällan som att det är något som görs för att det ska vara skönt för kvinnan utan mer som en hoppsan, vi kanske måste gnugga lite klitta också. Typ. Oralsex på kvinnor tycker jag är ytterst sällan förekommande och tiden som läggs ner på det jämfört med tiden som läggs ner på kuksugande är typ minimal. Jag uppskattar dock väldigt mycket de scener jag sett där man ser att mannen faktiskt njuter av att tillfredsställa kvinnan med tungan, men det är väldigt ovanligt.

Malin sa...

Linnea: Ja, men precis. Så har jag också alltid tänkt. Man har en klitoris, att gnida på den leder till orgasm. Man hånglar med en partner och börjar gnida sig mot partnern. I skrevhöjd. Det är väl ändå evolutionärt logiskt att om kvinnor kan ha det skönt av att gnugga sig mot en mans skrev så blir det ju mycket mer samlag och mycket mer barn. Om kvinnor inte kunde ha det skönt, hur tänker man att det hade blivit sex då? Hade det bara varit våldtäkt och tvång som gällde då, eller? Hemskheten åsido så vore väl det rent krasst mycket svårare att få fram barn då.

Tanja Suhinina sa...

Fast asså, helt krasst så lyckas de flesta djur få ungar utan att sex är en njutningsgrej.

Patrik sa...

Jo, men ju mer avancerat och mindre instinktstyrt ett djur är desto bättre sex verkar det ha. En fluga gör något bara för att nervsystemet ger en order, men vi behöver en belöning i slutändan.

Sen är väl inte kvinnlig orgasm nödvändig i den meningen att den behövs för att konstruera nya människor, men jag tror den är ansvarig för en hög av oss genom historien.

Anonym sa...

Men hallå där people. Ni funderar över vilken funktion den kvinnliga orgasmen skulle ha, men vad har den manliga orgasmen för funktion? En man kan mycket väl få utlösning utan att få orgasm. Alltså är ju den manliga orgasmen precis lika "onödig" som den kvinnliga.

Fråga: är det då viktigare för reproduktionen att sexet är skönt för mannen, än att det är skönt för kvinnan? (Jag vet att ni inte tror eller tycker så, det är mest en retorisk fråga, något som är värt att tänka på om man nu funderar på vilken funktion orgasmen har.)

Elin sa...

Tanja: Ja kanske skulle göra ett inlägg om det!

"Ibland vill man passa på att göra de goa grejerna som man INTE kan göra på egen hand när man har en partner till hands. Det finns många sköna aktiviteter som inte leder till orgasm för min del…"

jag förstår. tror jag. grejen är nog den att bästa sexet för mig är precis det där du nämner OCH orgasm.
det händer ju mig ibland också att jag får säga att "nepp det blir ingen orgasm för mig idag verkar det som och det är lungt. men jag ser de gångerna hellre som regel än undantag. hm kanske nåt jag och min kille borde bejaka lite mer, att ha sex utan att vi får orgasm.

och ja det här med porr och klitorissmek. jag har inte sett sjukt mycket porr, men försöker hela tiden aktivt leta efter kvinna-blir-tillfredsställd-porr.

jag håller med om att det klitorissmek man ser är just sånt där att hon typ är på gång och snuddar lite eller poke:ar lite med snoppen, men att det liksom inte blir nåt. and thats it. har verkligen tänkt på detta, jag ser fokus på kvinnans ollon (åtminstone från kvinnans sida) som extremt exotiskt!)

jag kanske projicerar, men ofta så tycker jag mig se en vilja hos tjejerna i porrfilmer att de vill smeka sig själva samtidigt, men liksom hejdar sig på väg dit.

lägg därtill att kvinnor i princip aldrig kommer i mainstreamsex - och att komma i en kvinna för en man verkar nästintill exotiskt likaså. nej det är nästan alltid ett avrunk i slutet/sperma på kvinnans kropp-grej.

man borde ju tycka att mångas dröm och ett ideal i porrens värld vore att "komma samtidigt"? eller att "kunna ge en kvinna orgasm" Varför har inte det blivit måttet på "mannens storhet" i mainstreamporren? Detta tycker jag är intressant.

verkar som att det är vanligare i äldre porrfilmer att de har mer oralsex-inslag där mannen tillfredsställer kvinnan. typ 70-80-talsporr.

man undrar när trenden svänger igen i mainstreamporren och åt vilket håll.

hursom så känns det ju som att om tjejerna i filmerna smekte sig själva skulle det uppmuntra fler unga tjejer att våga göra det.

Tomas Antila sa...

är det bara jag som är pedofil, eller är bilden en referens till The Amber Spyglass? (det nämns ju lite i din fina text om vad den betyder, men ändå)

Fredrik sa...

Är det verkligen så att SSRI-preparat påverkar förmågan att få orgasm mer för kvinnor än män? Mitt intryck (som läkarstudent) är att bland många psykiatriker ser praxis ut ungefär så här vad gäller SSRI;
svårighet att få orgasm är en mycket vanlig biverkan, som (nästan) alltid bör diskuteras med patienten. Män som får svårt att få orgasm slutar så gott som alltid att ta medicinen. Kvinnor kan ofta fortsätta äta medicinen, åtminstone ett tag, för att se om det är ett övergående problem. Vid dylik biverkan, som ej är övergående, bör antagligen ett annat preparat provas. Det förekommer också att både män och kvinnor (oftare kvinnor) får stärkt libido och orgasmförmåga av SSRI (när det häver den funktionella monoaminobristen i CNS, som i sig är negativ för libido).

Särskilt en psykiatriker, som jag gick med ett par dagar, sade till mig, mycket förvånat, att hon konstaterat att även killar som "inte har ett förhållande" slutar äta SSRI om det påverkar deras sexlust. Hon nämnde även i förbigående att ett par av hennes kvinnliga patienter upplevt en klar förbättring av sitt sexliv efter påbörjad SSRI-behandling.

Sexistensen sa...

Hej Tanja!

Letar runt efter funderingar kring sadism och masochism i DSM-V, du har inte skrivit något om detta eller appropå denna utförliga och matnyttiga text?

Men angående ovanstående text: Tycker det är intressant att utebliven orgasm är en diagnos. Innebär det att en patient kan gå till vårdcentralen och söka hjälp för "orgasmstörning"? Och vad händer då? Vilken behandling får patienten? Och om den skickas till oss psykologer, vad ger vi för behandling? Finns väl knappast någon KBT-manual för detta?

/Emmelie