tisdag, mars 29, 2011

Jag söker kvinnor med erfarenhet av vestibulit för mitt examensarbete

Kvinnor sökes för en studie om vestibulit.

Jag är psykologstudent vid Stockholms Universitet som för tillfället arbetar med en examensuppsats om vestibulit. I uppsatsen hoppas jag kunna ge en bred bild av hur vestibulit påverkar den drabbades liv. Jag är intresserad av att studera hur vestibulit påverkar ett flertal dimensioner i livet - exempelvis studier, fritid, socialt umgänge, sex- och relationer, självbild och syn på världen.

Jag söker kvinnor med erfarenhet av vestibulit som vill medverka i min studie. Medverkan innebär att du blir intervjuad av mig i ungefär en timme. Jag kommer då att ställa frågor kring hur vestibulit har påverkat ditt liv. Jag ser helst att du kan träffa mig i Stockholm. Intervjuerna beräknas ske under våren 2011.

Givetvis behandlas informationen med sekretess och du får vara anonym. Resultaten presenteras i en uppsats, på ett sådant sätt att inga enskilda personer ska kunna identifieras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Om du är intresserad av att vara med eller om du har några frågor - kontakta mig på tanja.suhinina@gmail.com eller på telefon 0707 88 07 32. Handledare för uppsatsen är fil dr Hillevi Busch, Karolinska Institutet.

Inga kommentarer: