söndag, juli 25, 2010

Jag har aldrig sett nåt naket, inte ens ett litet nyfött barn.

För snart en månad sedan dömdes en man till dagsböter för innehav av 51 barnpornografiska bilder. För någon vecka sedan började media äntligen reagera.

Bakgrunden kan ni läsa om i ett inlägg i den dömdes egna blogg, och där finns det även länkar till många som skrivit om fallet - både tidningar och bloggar, både konstaterande notiser om att en man blivit dömd och känsloladdade debattinlägg.
Kort sammanfattning av det man ska veta för att förstå vad jag pratar om:
Mannen blev dömd för innehav av barnpornografi. Bilderna föreställer inte prepubertala barn, utan personer i tonåren. Mannen ifråga är en av Sveriges främsta experter på japanska serier och tecknad film och bilderna kom i hans ägo genom hans yrkesutövande. Samtliga bilder var tecknade.
När man söker på information om fallet och kommer in på texter som uttrycker sig skeptiska till domen lyfts de tre omständigheterna som ses som förmildrande, som omständigheter som gör att mannen inte borde ha dömts, ständigt fram. Mannen är mangaexpert och sexualiserade unga är vanliga i manga, bilderna föreställde tonåringar, bilderna var tecknade.

Jag tycker det är synd att mannens yrke och att Japan har en annorlunda kultur lyfts fram så mycket. Detta av flera anledningar.

Att mannen är expert på någonting ursäktar på intet sätt att han innehar någonting som är olagligt i Sverige - en parallell som alla nog kan förstå är att det inte är okej att inneha kokain för att man är expert på knarkmarknaden, eller att ha vapen helt enkelt för att man är intresserad av dem.

Att framställningar av sexualiserade barn är okej i Japan är inte heller särskilt relevant - det finns mycket som är okej i andra länder, men inte accepteras i Sverige. Att andra länders lagstiftning är mer tillåtande till vapeninnehav eller att andra länders kultur har annan inställning till kvinnlig dygd betyder inte att vi i Sverige borde öppna armarna för mer vapen i hemmen och hajpning av mödomshinnor.

Att mannen hade bilderna för att kunna utöva sitt yrke bättre och inte för att runka till dem är också ointressant om man ska försvara den dömde. Ja, vissa yrkesgrupper får så att säga dispens för att i yrket göra sådant som för oss dödliga är olagligt. Polisväsendet, till exempel, har inte bara rätt att bruka våld, utan får dessutom inneha bilder på dokumenterade övergrepp på barn. Detta är dock någonting som är reglerat och det finns inget stabilt regelverk kring mangaöversättares rätt att inneha referensmaterial som man inte får ha som privatperson. Utöver detta är jag verkligen inte bekväm med åsikten att vissa bilder är mer okej om man inte tänder på dem, och omvänt - mindre okej om man tänder på dem.

Slutligen är det synd att frågan har framställts så starkt bunden till seriemediet. Det är förståeligt att många av bloggarna gör den kopplingen, då skribenterna själva är en del av det som kallas för Seriesverige, men det är synd att även tidningstexter talar serier. Seriekulturen är relativt ointressant för de flesta dagstidningsläsare, och frågan är så mycket större än Seriesverige.

Den andra förmildrande omständigheten då, den med att figurerna på bilderna inte är prepubertala?

Ja, givetvis är det absurt att avgöra åldern på tecknade personer utifrån bröststorlek. Men om man hävda att bilderna ju inte var så farliga för figurerna såg ut att ha nåtsånär utvecklade tonårskroppar - spelar man då inte samma spel som lagen grundas på? Håller man då inte med om att bilder på personer som ser ut att ha någon viss grad av pubertetsutveckling, bara att man själv sätter ribban lägre än lagens 18 år?

Nu kommer vi till det jag tycker är kärnan i diskussionen. Samtliga bilder var tecknade.

Att vi över huvud taget har lagstiftning mot bilder på barn av pornografisk karaktär förklaras med att man vill skydda barn. Jag tror inte att någon kan ha invändningar mot att barn, precis som vuxna, bör skyddas mot sexuella övergrepp. Men hur skyddas barn av ett förbud mot tecknade bilder?

En anledning till varför fotografisk barnpornografi är olaglig är att den kan skildra faktiska övergrepp. Tecknade bilder skildrar inte faktiska övergrepp mot barn av kött och blod. Det finns en risk att verklig förlaga använts i skapande av ett konstverk, men det är allt för långsökt att bygga lagar på det. Det vore inte omöjligt att se om det finns möjlighet att åtgärda det problemet utan att förbjuda alla fiktiva bilder där personer som skulle kunna vara under 18, som kanske är baserade på foto.

En annan anledning är att tecknade, målade, eller 3D-modellerade bilder kan bli allt för fotorealistiska, och kanske föreställa konkreta barn. Det kan givetvis orsaka stort psykiskt lidande, men återigen är det ingen anledning att stifta lagar. Särskilt underligt blir det om man tänker på att barnpornografi i text (och det gäller väl även ljud?) inte är olaglig i Sverige och på det sättet är det fritt fram att skapa sexuella skildringar av befintliga personer. Framställningar av vuxna personer i pornografiska sammanhang regleras inte av lagar som fokuserar på det pornografiska, ska man slå tillbaka får man fokusera på kränkningen mot en konkret person. Det finns lagutrymme för det.

En anledning man ofta lyfter fram är att "det börjar med en nål", tecknad barnporr kan vara inkörsport till fotograferad barnpornografi. Det finns i dagsläget inte tillräckligt stöd för att tecknad barnporr leder till övergrepp. I dagsläget finns det inte heller möjlighet att bedriva hållbar forskning på pedofili som inte yttrar sig i olagliga handlingar. Att tända på barn är extremt stigmatiserande och hur mycket anonymitet forskningsteamet än erbjuder är det en risk att ställa upp i en undersökning. Det är praktiskt taget omöjligt att ordna ett urval av personer som tänder på barn utan att de som har ertappats med olagligheter blir överrepresenterade. Att göra innehav av bilder olagligt utifall att är ingenting en modern stat bör ägna sig åt.

Medan vi på ena vågskålen har bilder som i värsta fall är baserade på ett faktiskt övergrepp - på andra vågskålen förbjuder man en viss typ av fiktion, rakt av. Det är här det är farligt att göra en seriesak av fallet. Yttrande- och tryckfrihet har aldrig handlat om att bara användas till saker som alla tycker om. Jag kräver inte att alla ska tycka att ett samhälle med sådana friheter är viktigare än att ingen onanerar till påhittade barn, men jag vet var jag står.

Jag tar mig friheten att inte utveckla varför jag anser att det är viktigt att inte inskränka rätten att trycka vad man vill på godtyckliga grunder.

Summa summarum dömdes mannen helt rätt enligt nuvarande lagstiftning. Det är ingen förmildrande omständighet att mannen skaffade bilderna för att han arbetar med manga. Ifall han är pedofil eller inte är inte relevant. Synen på barnsex i Japan är ointressant vid en svensk dom. Att figurerna på bilderna inte var prepubertala påverkar ingenting - gränsen ligger på 18 år, inte pubertet.

Däremot är lagen i sig oerhört missriktad. Det finns inget stöd för att konsumtion av tecknad barnpornografi skadar verkliga barn, "en kränkning av alla barn" är någonting man gärna får tycka men inte använda i juridisk argumentation. Tecknade figurer har ingen ålder, de är inte riktiga människor, och linjer på pappret känner ingen smärta och blir inte kränkta. Textporr är laglig. Utrymmet för godtycke är allt för stort, inte minst då det är lagligt att skildra barn i sexuella situationer om det har ett konstnärligt syfte och värde.

Jag önskar den dömde och hans försvarsadvokat all lycka till, och hoppas innerligt att lagen snart ändras och insatser för att skydda barn riktas konstruktivt.

Intressant. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

33 kommentarer:

Åke Forsmark sa...

Bra text och förnuftiga resonemang. En liten invändning bara.

Att man lyfter fram att han är Mangaexpert handlar för min del snarare om att besvara den ständiga frågan "Varför har man överhuvudtaget sådana bilder i sin ägo?" än en förmildrande omständighet.

Mattias S sa...

Har jag sagt att jag tycker du är bra?

Tanja Suhinina sa...

Åke Forsmark:
Fast jag tycker det är lika ointressant om man pratar om dumma lagen. Det är relevant om man ska prata om det här personligt och känslomässigt, men mans kan hålla isär det från kritik av lagen. Jag tycker att det är fullt rimligt att många av blogginläggen är personliga på det sättet, men jag tycker det skymmer siktet när det tas upp i debattartiklar i dagspressen.

Mattias S:
Jajamen, men man får aldrig nog =)

Mattias S sa...

Ok, då säger jag det igen. :)
Du är typ sådär jättebra och massa smart och grejer.
(Dessutom är du snygg och cool, att du är duktig och intelligent känns överflödigt att säga så det skippar jag.)

Anonym sa...

"Nu kommer vi till det jag tycker är kärnan i diskussionen. Samtliga bilder var tecknade."

Amen!!

Håkan / Wakuran sa...

Jag tycker inte 18-årsgränsen i sig alltid dras fram som en "förmildrande omständighet", bara ett konstaterande att då byxmyndigheten ligger på 15 års ålder är det märkligt med ett förbud av fotografering och skildrande ens i konstnärligt syfte.

-= Steamboat Willie =- sa...

Jag fick lite små frågewtecken som du kanske kan reda ut som är mycket mer bevadnrad i genusfrågor än jag.

Jag vet ungefär vad som finns på de fällda bilderna, och jag har ju läst hur domarna har resonerat, så det är ingen hemlighet. Jag är dock mycket intresserad av vad för bilder som man ratade och inte gick vidare med. Fanns YAOI bland det beslagtagna materialet, t.ex.?

I debatten har talats om "små bröst" som kriteriet för att avgöra hur gammal en seriefigur är, och debatten har handlat lite om det. Men det skulle betyda att det bara är bilder på tjejer som är olagliga! Bilder på pojkar är då olagliga bara då de uppenbarligen är pre-pubertala...

Finns det inte risk att den här domen, och den här lagen kan vrida tillbaks klockan och främja en utveckling mot att mer och mer ensidigt skuldbelägga kvinnliga kroppar, igen?

Mattias S sa...

I Australien har man förbjudit porr där kvinnor har för små bröst.
Vilket kanske inte alls har med din poäng att göra men undertiden jag läste din kommentar så var det något jag tänkte på en del. :)
Ja, det är väldigt märkligt att det ofta är så bröstfokuserat, på många sätt.

Tanja Suhinina sa...

Steamboat Willie:
Jag har inte läst nåt, så jag vet nada om yaoin, men jag tycker också att om man ska gå på grunder av typer "bröststorlek" hamnar man nog lätt i att man fokuserar på bilder på tjejer. Men jag har inte läst domen, inte sett bilderna, jag vet verkligen inte vad översättaren hade hemma. Så tyvärr, jag kan inte svara mer än så =)

Fredrik Stangel sa...

Steamboat Willie: "Finns det inte risk att den här domen, och den här lagen kan vrida tillbaks klockan och främja en utveckling mot att mer och mer ensidigt skuldbelägga kvinnliga kroppar, igen?"

Nej, det finns ingen risk för det. Anledningen till detta är att lagen inte är ny. Den är från 1980.

Håkan / Wakuran sa...

Fredrik: Var inte lagen i sin moderna formulering från 1999?

Fredrik Stangel sa...

Jo, men man kan väl knappast kalla det att "vrida tillbaka klockan". Grunderna i lagen är desamma som de var 1980, och har varit sådana konstant sedan 1980. Förbudet är ingen nyhet.

-= Steamboat Willie =- sa...

Men domen är ny, och eftersom lagen aldrig testats förr på tecknade bilder - så är det vägledande - nu. Kriterierna för hur gammal en tecknad figur är har heller aldrig testats förr. Det står ju inte heller i lagen vad det är för kriterier som gäller för att avgöra ålder... det är något som tagits upp först nu.. Juli 2010... Så att algen är gammal är inte så viktigt här. Det är tillämpningen som är aktuell i dag. (.. och ännu mer nu när lagen ändrats igen och fått absolut åldersgräns).

Agdur sa...

Jo, lite nytt har tillkommit, bl a det problematiska tillägget med en 18-årsgräns. Tidigare var villkoret att pubertetsutvecklingen var avslutad, och det var väl hyfsat lätt att avgöra även om den formuleringen också lämnade en del utrymme för godtycke.

Artonårsgränsen är förstås vettig i vanliga porrsammanhang, där åldern på porrskådisarna kan verifieras av både producenter och myndigheter. När det tillämpas på seriefigurer blir det helt absurt - en figur kan ha jättetuttar men inget könshår och väldigt juvenila ansiktsdrag med stort huvud, stora ögon, runda kinder och liten haka (kvinnlig mangafigur i ett nötskal) och utifrån det ska en domare avgöra om en person är "17" eller "18".
("Hmmm... kan man ha så stora bröst om man är 17? Jo, det kan man nog... men kan man ha så runda kinder om man är 18? Knappast...")

Hela skillnaden mellan att att fria en person och kasta honom i fängelse och därmed förstöra hans liv för alltid hänger på om den speciella domaren förstår mangastilens formspråk och koder, något man omöjligt kan förvänta sig eller begära. Lagen öppnar för en godtyckefest utan like, som dessutom förvärras genom att bilderna som domsluten baserar sig på hålls hemliga. Den enskilda har ingen möjlighet att avgöra om han/hon begår en brottslig handling eller inte, vilket är det första kravet man ska kunna ställa på ett fungerande rättsamhälle.

Fredrik Stangel sa...

"Men domen är ny, och eftersom lagen aldrig testats förr på tecknade bilder - så är det vägledande - nu."

Den har testats förut, det finns en fällande dom från 2004.

Håkan / Wakuran sa...

Intressant. Kan du utveckla?

-= Steamboat Willie =- sa...

Jag har inga detaljer om den domen. Har du några du kan dela med dig av?

Har du någon aning om resonemangen där?

Rasmus sa...

De flesta inlägg konstaterar bara "döh, det är ju fiktiva personer, klart inget barn tar skada" och blundar helt för att domaren inte är någon idiot. Du tog istället upp den riktiga frågan, "kan det leda till faktiska övergrepp". Väldigt bra inlägg!

Fint med godtyckligheten i gränsen konst-ickekonst. Det känns som om det finns risk för ett moment 22 - du måste vara känd för att få rita bilder på barn, men hur ska du bli känd om du inte får rita bilder? Då ignorerar jag i och för sig att man kan bli känd genom andra sorters bilder först, men ändå! :)

Skönt att läsa ett inlägg där inte argument förlöjligas eller ignoreras. Återigen, bra inlägg!!

Anonym sa...

"Däremot är lagen i sig oerhört missriktad. Det finns inget stöd för att konsumtion av tecknad barnpornografi skadar verkliga barn, "en kränkning av alla barn" är någonting man gärna får tycka men inte använda i juridisk argumentation. Tecknade figurer har ingen ålder, de är inte riktiga människor, och linjer på pappret känner ingen smärta och blir inte kränkta. Textporr är laglig. Utrymmet för godtycke är allt för stort, inte minst då det är lagligt att skildra barn i sexuella situationer om det har ett konstnärligt syfte och värde."

Agdur sa...

"Däremot är lagen i sig oerhört missriktad. Det finns inget stöd för att konsumtion av tecknad barnpornografi skadar verkliga barn".

Rasmus: Frågan "kan det leda till faktiska övergrepp" besvaras väl därmed ganska klart med "nej" vad jag förstår. Föga överraskande heller, eftersom frågan ägnats hundratals studier genom åren, och ingen har lyckats påvisa något entydigt orsakssamband mellan porrkonsumtion (oavsett typ) och övergrepp.

Domaren är förvisso ingen idiot, precis som du säger, men han måste ju döma efter lagen. Om lagen är idiotisk blir domen det, om inte domaren har integritet nog att döma efter sitt förnuft istället.

Rasmus sa...

Agdur:
Jag kanske uttryckte mig oklart, vad jag menade var att jag uppskattade att hon faktiskt svarade på frågan också.

Vad för möjligheter har en domare att döma tvärt emot vad en lag säger? Lagen är ju ganska klar med vad som är brottsligt. Får domaren säga att studier visar att tecknad barnporr inte leder till fler övergrepp och den här lagens andemening handlar om att skydda riktiga barn från övergrepp och att man därför kan ignorera hela stycket om tecknade bilder?

Agdur sa...

Ja, Rasmus, det är vad vi alla hoppas hovrätten ska säga. Eftersom så mycket handlar om godtycke så finns möjligheten för en förnuftig domare att besluta att t ex kravet på att bilderna ska "vara ägnade att väcka sexuella begär" inte är uppfyllt eller att gränsen för minsta tillåtna bystmått inte underskridits. Detta i väntan på att denna galna lag skrivs om.

Fredrik Stangel sa...

"Får domaren säga att studier visar att tecknad barnporr inte leder till fler övergrepp och den här lagens andemening handlar om att skydda riktiga barn från övergrepp och att man därför kan ignorera hela stycket om tecknade bilder?"

Svar: nej, inte i egenskap av domare. Lagar stiftas i Sverige av riksdagen, inte av rättsväsendet. Så fungerar i princip alla rättsstater.

Angående domen av 2004 håller jag på att leta efter den. Men de flesta skriverierna om den gjordes på engelskspråkiga nätfora, och där hade folk av förklarliga skäl mindre intresse av en fullständig domutsaga skriven på svenska.

Håkan / Wakuran sa...

Men du är säker på att det var en svensk dom?

Fredrik Stangel sa...

Det finns en diskussion här: http://thehandprints.com/hpSecurity.html

Jag skulle tro att det finns fler liknande utöver denna.

Håkan / Wakuran sa...

"Hanky Panky, nothing like a good spanky"

Synd att bilderna inte är kvar, bara...

Fredrik Stangel sa...

Dom kan nog lätt nås med lite list, men jag säger inte hur eftersom bilderna är olagliga.

Lite historik om sidan: Den låg först på en Geocities-sida, men nu ligger den, som man ser i adressfältet till sidan jag länkade till, på en egen webplats som ägs av smiskporrforumet AnimeOTK. Tyvärr är vävmästaren Handprince för lat för att uppdatera alla länkar, som därmed går till den gamla sidan.

Forskning har bevisat att pussellösning är nyttigt för intellektet.

Håkan / Wakuran sa...

Här tar SVT upp en äldre dom, men det verkar vara en annan dom än smiskdomen(?)

http://svt.se/2.128339/1.2095860/inte_forsta_manga-domen_for_barnpornografibrott

Fredrik Stangel sa...

Nej, jag är ganska säker på att det är samma dom. Det är naturligtvis ett faktafel att kalla den då Mr. KD:s teckningar för "mangateckningar", eftersom dom varken är tecknade i någon särskild mangastil, eller influerade av någonting japanskt.

Håkan / Wakuran sa...

Jag tänkte också på citatet

- "Det kändes jobbigt. Man stämplades som något man inte var. Jag var bara intresserad av mangaserier."

men det kan ju vara tillspetsat...

Anonym sa...

Du skrev:
"Det finns i dagsläget inte tillräckligt stöd för att tecknad barnporr leder till övergrepp.".

Förutom att du saknar belägg för påståendet, så undrar jag om du för samma sorts resonemang när det t.ex. gäller pornografi rent allmänt, datorspel eller filmer med våldsamt innehåll eller narkotika?

Skulle du alltså kunna tänka dig att föra följande resonemang:
"Det finns i dagsläget inte tillräckligt stöd för att tecknade bilder av cannabisblad leder till ökat bruk och missbruk av marijuana eller hasch."?

Jag spekulerar nämligen kring att den sortens resonemang skulle framstå som varande aningen verklighetsfrånvänt.

-= Steamboat Willie =- sa...

Bara för att man tycker något så betyder det inte att det verkligen är så.

Vad gäller pornografi rent allmänt, datorspel och filmer med våldsamt innehåll så finns det inga undersökningar eller bevis som visar att de skulle leda till övergrepp. Lika lite som att det finns några bevis för att roll- och brädspel eller Harry Potter skulle leda till satanism.

Det finns en undersökning jag känner till som inte hittade något samband mellan datorspel och våld, snarare så verkade det finnas ett motsatt samband men det är också den enda jag hittat, och ingen kan av den undersökningen dra några slutsatser om orsak och verkan.

Det finns heller inga bevis, eller undersökningar, eller stöd för att tecknade cannabisblad leder till ökat bruk och missbruk av något slag. Det finns dock undersökningar som antyder ett samband mellan tillgång till narkotika och om drogen är laglig eller olaglig och bruk av narkotika. (duh!)


Du får spekulera hur mycket du vill, men det finns helt enkelt inga entydiga bevis, eller ens vederhäftiga undersökningar, varken för eller mot. Vad gäller "riktig" barnporr så är det många som säger att "det är så", men jag hittar inga undersökningar eller rapporter som är vetenskapligt gjorda på området, och vad gäller tecknat så kan jag inte ens hitta att någon tittat på saken. Tanja är väl vad jag förstår utbildad sexolog, så hon har kanske sett några nya färska undersökningar på området som jag missat?

När det här var aktuellt senast så frågade jag en massa poliser och experter om de kunde nämna något fall där tecknade bilder använts för grooming (en vanlig föreställning bland censurivrare) och jag kunde (då) inte få någon som sade att de hade haft ett enda sådant fall. Några trodde också lite halvt om halvt att det var effektivare att använda porrbilder av vuxna för grooming i stället för barnporr, men det verkar inte finnas några bevis för det heller.

Så du får spekulera hur mycket du vill, men sanningen är nog att ingen vet. Du får avgöra själv vad som är verklighetsfrånvänt - att gissa och tro att något är på ett visst sätt, för att man vill att det skall vara på ett visst sätt eller förlita sig på det som faktiskt går att visa?

Jag har letat bevis utan att hitta. Det enda jag kan säga är att allt som står på nätet från ECPAT, Rädda Barnen och till och med på Polisens hemsidor är bara något de själva hittat på. Det kan ju vara så, men de som säger att det är så har inget på fötterna utan gissar bara utifrån sina egna förutfattade meningar.

-= Steamboat Willie =- sa...

Att pornografi skulle leda till övergrepp har det dock gjorts många studier av och vad jag kan se så har de ganska tydligt bevisat att porr i största allmänhet i sig inte leder till några faktiskt övergrepp alls. Orsakssambandet saknas helt enkelt.