söndag, april 20, 2014

Den rena Mappie-relationen och queer tid

På sexologin diskuterade vi hur olika sexuella och relationella beteenden sägs höra till olika ålder. Några kursare påpekade at detta med att som kvinna ligga runt ses olika beroende på ens ålder. Är kvinnan yngre än 20 så är hon ett offer. Mellan 20 och 30 är det positivt och utforskande. Vid 30 bör man dock upphöra med detta. Jag minns inte vem som kom in på det, men det togs också upp att det numera även finns en acceptans för att ha en andra upptäckande liggarunt-period. Den får man ha när man skilt sig från den partnern man skaffade när man slutade ligga runt vid 30.

Jag tänkte vidare på det och kom att tänka på ett relationsideal jag ofta ser nuförtiden. En relativt ny bild och dröm jag sett förmedlas till och bland kvinnor. Jag skulle kalla den "drömmen om den rena relationen". Den relationen man ska skaffa sig när man har skilt sig från barnens pappa och "lekt av sig" ett tag. En relation som inte är kopplad till familj, inte är kopplad till parmiddagar med andra par, inte är kopplad till barnkalas. En relation som bara är en relation. Som man har efter den självförverkligande och självutplånande familjerelationen med barnens pappa.

Ett begrepp jag stötte på under en tidigare kurs, och som jag fastnade lite för, är queer tid. Jag tänker undersöka det noggrannare, men som jag förstår handlar det om att frikoppla tiden från saker som man "bör" göra vid vissa åldrar. Att synliggöra och ifrågasätta detta att ålder inte bara är hur många år man levt på denna jord, utan också en uppsättning beteenden och värden en förväntas uppvisa. Som till exempel att 35 inte bara betyder att man nog föddes 1979, utan ännu mer att man nog har fast relation och barn är närvarande i ens liv antingen som redan födda eller planerade för snar leverans.

Om man kastar bort idéer om när och i vilken ordning relationer bör göras, så tappar även talet 35 betydelse. För då är "35" inte är synonymt med att man är för gammal för vissa saker, inte är synonymt med att man ligger i fas med vissa grejer. 35 betyder att man levt i 35 jorden runt solen-cykler, att ens kropp sannolikt är i viss tillstånd, men inte så mycket mer. Sådana där förväntningar på när man bör ligga runt blir meningslösa, så en 35-åring som ligger runt är en person som har många sexpartners, inte ett patetiskt misslyckande. På samma sätt är det inte oroväckande med en 20-åring som gifter sig i klassiskt monogamt äktenskap, för man ser det inte som att rätt ordning att göra saker är att först "leka av sig" och sedan gifta sig.

Även på en mindre skala är queer tid tillämpbart. Jag stötte faktiskt på begreppet i en artikel om manlig utlösning som "måste" ske på "rätt" ställe i en sexakt. Annars är den för tidig eller försenad. Återigen, om man ser på tiden som enbart tid och inte en serie av förväntade handlingar, så blir denna timing inte alls lika självklar.

How do you measure a year? Visst är det intressant hur ofta vi inte mäter tid i tid, utan i saker man gör enligt ett allmänt accepterat schema?

1 kommentar:

Silme sa...

Jag tycker det här tangerar det här med att levla up i relationer och "relationship escalator" grejen. Att man ska göra saker till en viss tid och i en viss ordning, annars är det, om inte fel, så inte helt rätt, ganska annorlunda och förmodligen något som snackas om bland ens bekannta och familj.

Men iallafall, det här med queer tid var intressant. Löskoppla en del saker. Det vill jag fundera lite på.