fredag, oktober 11, 2013

Innan ni frågar om det finns studier om polys.

Åh, ibland får jag frågor om ifall det finns forskning som stödjer att poly är ditt eller datt. Mer knäppa? Mindre anknutna? Mer multitaskande? Nånting!

Svaret är förmodligen - man vet inte.

Here is why.

För att studera någonting måste man definiera vad man studerar, och hos vilka. Vi tar nåt enkelt, vi tar fråga om polypersoner är mer deprimerade än monogama, mätt med en i depressionssammanhang klassisk skala BDI. (Så slipper vi diskutera hur man egentligen mäter depression och bara fokusera på hur man definierar poly)

Jaha, okej, och vilka ska vi då mäta? Vilka ska ingå i det hära poly och mono som ska jämföras?

Är det personer som identifierar sig som poly? För i så fall missar man en massa personer som använder andra ord fast de gör samma sak.

Är det personer som lever så att de inte har exklusiva parrelationer? Nu eller i allmänhet? Eller vid nåt tidigare tillfälle? Eller personer som skulle vilja, men inte gör det av någon anledning? Vilka anledningar gills? Att man döljer sin läggning? Att man för tillfället helt enkelt bara har en rätt person men är öppen för flera?

Är det personer som man råkar hitta när man kontaktar en polyförening?

Poly är ett jävligt stort, brett och luddigt begrepp. För att jämföra polypersoner med monogama måste vi definiera vad sjutton vi menar med poly. Oavsett hur vi avgränsar oss kommer generaliseringen av slutsatsen vara ett problem. Och sean att analysera allt om man vill jämföra olika polysätt med varandra istället för att gruppera dem i en hög - återigen, hur ska man sortera och hur ska man i praktiken få tag på så många personer som behövs för att en sådan analys ska vara meningsfull?

Och om vi nu pratar om definitioner, ska vi kanske tala om monogama också? Att inte heller monogama är en helt lättdefinierad grupp? Vad ska man göra med alla otrogna? Alla som önskar att de kunde ha fler partners men lever tvåsamt och exklusivt?

Och vet ni vad som är ännu mer förvirrande? Monogami är normen, right? Någonting som antas. När man konstruerar enkäter, till exempel. Man frågar inte om personer är monogama eller ej, man frågar kanske "Har du fast partner?" och svarsalternativ är 1) Nej; 2) Ja, särbo; 3)Ja, sambo; 4) Ja, make/maka. Sedan förutsätts det liksom att den som svarar har helt vanlig normal parrelation i dess enda tänkbara exklusiva form. Man har ju ingen möjlighet att svara annat, om man inte i ren protest kryssar i flera av rutorna och då sorteras enkäten ut eftersom den inte passar in i analysen.

Eller så kryssar man i en ruta och försvinner in i mängden av förmodat monogama. Som psykologstudent/psykolog/patient/snäll människa har jag fyllt i tonvis med enkäter där min relationsstatus efterfrågats. Det är väldigt sällan som jag har tillfälle att visa på att det finns en bredd i relationer bland de svarande som enkätkonstruktören inte har tänkt på. Så om man nu skulle sätta hundra polys på att göra BDI och jämföra med en normalpopulation - hur skulle man ens veta vad man jämför med?

Så nästa gång ni kräver att jag ska presentera forskning på att polys inte är knäppa vill jag gärna ha en definition på poly, en definition på knäpp, och att det är ni som gör studien. 

7 kommentarer:

Jocke sa...

Med risk att verka okunnig: Kan man säga att poly är en sexuell läggning? Att vara poly känns som någonting helt väsensskilt från homo/heterosexualitet osv. Utan att egentligen ha några som helst belägg för det är jag övertygad om att monogami kontra polygami är en kulturellt betingad sak, medan homo/heterosexualitet inte är det.
Jag vill till och med, fortfarande utan att ha några som helst belägg för det, påstå att det är ytterst ovanligt att man inte _kan_ bli attraherad av fler än en person samtidigt. Vilket skulle innebära att monogama har valt den livsstilen, snarare än att plötsligt vakna upp och inse att de är det, som man hör homosexuella berätta att de gjort.

Det i sin tur innebär ju att om man vill försöka avgränsa polys så är det lämpligt att välja något kriterium som går ut på hur man definierar sig själv. Ungefär som när man ska identifiera kristdemokrater eller chokladälskare.

Sådär, en slutsats som bygger på en hel radda lösa antaganden. Men som icke desto mindre är totalt betongsann. :-)

Alias sa...

Jocke:

Tkr ifs rent spontant att det känns lite märkligt att inte prata om homo/heterosexualitet som åtminstone till viss del kulturellt betingad.

Är ifs inte fruktansvärt påläst, så kan ju ha fel också.

Tanja Suhinina sa...

Jocke:

Kort svar - det här om det ses som läggning eller iinte är olika. Visas upplever det så, andrainte.

Långt svar - kommer i annat inlägg.

Kin sa...

Att dra skarp en gräns mellan poly och mono är som att dra en gräns mellan hetero och homo och ignorera att det finns folk som är bi. Ungefär.

Jocke sa...

Alias: Njaej, nu har man väl inte riktigt kommit fram till vad som "orsakar" homo/heterosexualitet, men att det skulle vara betingat av normer och kultur är nog de flesta överens om att det inte är; det spelar ingen roll hur tabubelagt och "förbjudet" homosexualitet är, det förekommer inom alla samhällen ändå. Jag tror inte ens Putin med anhang tror på allvar att de kan påverka antalet homosexuella med lagar och regler runt hur man får framställa homosexualitet.

Tanja: Woohoo - ser fram mot långt svar! :-)22 rcer

Anita sa...

Personligen har jag alltid tyckt att polyrelationer borde vara perfekta för att studera anknytning, och då i synnerhet frågeställningen huruvida anknytning främst är ett individuellt mönster eller kopplat till en viss relation. Då kommer man ju undan problemet med att en individs anknytning varierar över tid eftersom man kan titta på relationer parallellt. Har funderat på att skriva exjobb om det, men blotta tanken på att försöka värva deltagare till ett sånt projekt ger mig huvudvärk...

Petra Veronica sa...

Anita: Jag ställer gärna upp i en sådan studie! Vore grymt :)