fredag, maj 31, 2013

Big Five of Grey

Det här är bara en kort notis, egentligen. Men de har gjort en studie på BDSM-aktiva mot en kontrollgrupp och använt personlighetsinventorier och kommit fram till att personer som utövar BDSM verkar på det stora hela få mer välmående och välanpassade individer.

Läser man själva studien påpekar författarna att effektstyrkan (ca hur stor skillnaden mellan grupperna är) inte är särskilt stark. Dessutom fick man in informanterna från olika onlinesammanhang - BDSM-gruppen rekryterades på ett onlinecommunity för BDSM-intresserade (ca Darkside fast holländskt), medan kontrollgruppen letades upp på en sida där man kunde berätta hemligheter anonymt. Var man fick informanterna ifrån kan ju påverka utfallet. Men det är hur som helst intressant att ha lite siffror på att BDSM-utövare förmodligen inte är knäppa psykon med barndomstrauman, åtminstone inte mer än någon annan. Sannolikt mindre.

När man gör en studie som ska skingra invanda fördomar och automatiska föreställningar är det roligt att se hur resultaten framställs. Här är resultatdelen av studiens abstract:
The results mostly suggest favorable psychological characteristics of BDSM practitioners compared with the control group; BDSM practitioners were less neurotic, more extraverted, more open to new experiences, more conscientious, less rejection sensitive, had higher subjective well-being, yet were less agreeable. Comparing the four groups [dominanta, undergivna, personer som växlar samt kontrollgrupp], if differences were observed, BDSM scores were generally more favorably for those with a dominant than a submissive role, with least favorable scores for controls.

Jag tycker det är intressant att man inte alls nämner resultat från formuläret som mätte anknytingsstil, men tr upp extraversion som fördelaktig. Trots att effektstyrkan för skillnaden mellan kontroller och BDSM på just extraversion var rätt pyttig (h2 = 0,008*) jämfört med skillnaden i hur pass högt man skattade på undvikande anknytningsstil ( h2 = 0,034). Den allra starkaste effektstyrkan de redovisar (0,089) gäller en av frågorna på anknytningsstil-formuläret. Ändå tas det inte upp en enda anknytningstestsvariabel i resultatdelen, och jag har personligt agg mot att vi istället får se omotiverat konstaterande av att extroversion är bra. Morr morr.

Det här är hur som helst ingenting mot denna populärvetenskapliga rapport om studien.
Perhaps unsurprisingly, BDSM practitioners who often played the dominant role in their sexual acts scored highest across the board, compared with submissives and switches (people who go between dominant and submissive roles). But even the submissives, who scored lowest out of those three groups, still frequently scored higher than vanilla participants on the mental health surveys (and never lower).
Vänta, perhaps unsurprisingly vadå??? Even the submissives, va? Jättefint att ha fördomar om dominantas och undergivnas psykiska tillstånd, men kunde skribenten inte sköta dessa fördomar i duschen? Det räcker med att nya DSM har med BDSM (haha (B)DSM hihi), fördomar ska tydligen behöva vädras även när man skriver om en studie som motsäger fördomarna.

* För att sätta nuffrorna i sammanhang - h2 på mellan 0 och 0,4 ses som liten. Om jag inte är helt ute och cyklar så ska talet avläsas som hur stor andel av variationen mellan individers svar beror på det man vill mäta, i det här fallet huruvida deras förhållande till BDSM. Så h2 på 0,008 innebär att BDSM-preferenser förklarar åtta promille av svarsskillnaderna, och resten förklaras av andra orsaker (som individuell variation, t ex). Jag kan vara helt ute och cyklar eftersom jag är är halvsömnig och pallar inte researcha för att det här skulle bara vara en kort notis herrregud däng mig nån.

3 kommentarer:

Hanna sa...

Intressanta resultat. Jag är dock fundersam på om det egentligen är BDSM-preferenser som är relevant i sammanhanget.

En förklaring kan ju vara att de individer som gör något utanför normen har bättre kontakt med sig själva, bättre självkännedom och är bättre på självförverkligande. Det känns som att det har krävts ett större mått av reflektion och utforskande om man sysslar med något som är mindre vanligt. Om man undersökte exempelvis en grupp tågentusiaster med en kontrollgrupp kanske man skulle få samma resultat där?

Hampus sa...

En annan kritik är att dominanta inte sällan har narcissistiska personlighets drag. Vilket gör att de sannolikt är mindre benägna att erkänna problem eller fel.

Men visst, de BDSM-utövare jag känner har ofta varit tvungna att tänka över sina preferenser och livsval i långt större mån än vanliga normativa vaniljare.

https://sextoysonlinestore.com sa...

Kamagra http://www.intimleksaker.com
Sexleksaker http://www.intimleksaker.com
Sex Toys http://www.sextoyonlinestore.com
Kamagra http://www.kamagra.dk
http://www.kamagra24seven.com