söndag, mars 14, 2010

Yttrandefrihet

"Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser".
-My Wiki is as good as yours

Atlas Shrugged
är inte direkt min favvobok alla kategorier, men i den finns ett föredömligt avsnitt som många tyckare borde ta till sig. En av de goda huvudpersonerna, Hank Rearden, har företag och försörjer sin familj och tillhörande släkt. Vid något tillfälle flippar Reardens svåger (om jag inte minns fel) på Rearden och Rearden uttrycker stark ovilja att höra svågerns åsikter. Svågern drar då in yttrandefrihet och Rearden kommenterar att svågern kan gå och vara yttrandefri någon annanstans än i Reardens kök.

Jag hittade nyss en kolumn av Magnus Betnér (genom Genderrorist) där Betnér kommenterar det där med att försvara yttandefrihet. Huvudsakligen vänder Betnér sig mot dem som bara försvarar yttrandefrihet för sådana som tycker "rätt" och det är förstås helt i linje med vad jag tycker folk borde tänka på i samband med yttrandefrihet.

Men långt ner i krönikan kommer ett markerat stycke där jag tycker att Betnér verkligen missar en annan viktig sida av vad yttrandefrihet innebär.

När vi får se Aftonbladet ge en krönika till Åke Green. När vi får se Neo upplåta serverutrymme till någon som förnekar Stalins brott mot mänskligheten. När vi får se Judisk Krönika med bidrag från David Irwing eller bilder som Piss Christ och Ecce Homo i tidningen Dagen. Väck mig då.

Miss, Betnér. Att en tidning låter olika sidor komma till tals handlar inte om yttrandefrihet. Att man modererar sina kommentarer handlar inte om yttrandefrihet. Att man inte får skriva vad som helst i vilket sammanhang som helst handlar inte om yttrandefrihet.

Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk tala om inskränkt yttrandefrihet för att någon tjänst de använder gratis inte tillåter dem lägga upp precis vilket material som helst. Som om det vore en rättighet att göra vad man vill med någon annans servrar och kod och nätverk.

Jag vet inte hur många gånger "yttrandefrihet" har betytt att man själv ska få vara elak i någons kommentarer. Moderering av kommentarer ses som försök att tysta oliktänkande. Ord som censur, [valfri diktatur] och ja, just yttrandefrihet kommer fram när man upprörs över att bloggaren har tagit bort eller låtit bli att godkänna ens elaka "jag säger bara sanningen"-kommentar.

Det är inte vad yttrandefrihet är. Yttrandefrihet är inte att tidningar presenterar flera synvinklar - det är bara god debatton. Yttrandefrihet är att det får finnas tidningar som representerar olika synvinklar. Yttrandefrihet är inte att man får säga vad man vill i någon annans kök, utan att man får säga vad man vill i sitt eget kök, ute på gatan, i offentliga miljöer.

Visst finns det gråzoner och svåra fall, visst finns det saker som jag helst hade sluppit att kanske få höra i offentliga rummet, visst finns det fler sätt att ha makt på än att ha staten och ekonomisk makt är inte att leka med när det kommer till möjligheten att höras. Men fler borde då och då påminna sig själva om att yttrandefrihet varken är frihet att enbart yttra åsikter man själv hyser, eller frihet att yttra sina åsikter i precis alla situationer och sammanhang.

Viktigt! Läs även andra bloggares åsikter om

PS. Fick just veta att Betnér har kommenterat på det och menade att sådant som går mot tidningarnas linje skulle publiceras i symboliskt uttalat syfte att just försvara yttrandefriheten (om jag förstår honom rätt den här gången). Då är det ju irrelevant att kommentera allt det här om hans kolumn. Däremot är det relevant i många andra situationer - klipp ut och spara!

11 kommentarer:

Mattias S sa...

Betnér har redan besvarat den kritik du för fram på sin blogg.
http://www.magnusbetner.com/2010/03/mer-om-yttrandefrihet/

Vet inte om du nöjer dig med det men det är värt att ta upp tycker jag.

Tanja Suhinina sa...

Ja men nja. Men bra.

Mattias S sa...

Jag tolkar honom också som att det är just det många medier gör, publicerar SD och rondellhundar just som symbolisk grej.
Att dom slår sig själva för bröstet och visar hur öppna dom är och hur dom kämpar för yttrandefriheten och en öppen dialog osv.
Men bara när det passar med saker som passar...

Anonym sa...

Jag tycker han har i grunden fel. Yttrandefrihet måste ha sina begränsningar, och en sådan rimlig begränsning är t.ex. "hets mot folkgrupp" (även om det kan finnas varningsklockor när folk vill använda den för att begränsa obekväma åsikter). Att uppmana andra människor att bruka våld urskiljningslöst mot medlemmar av grupper har inget med yttrandefrihet att göra. Mobbning på nätet - ett alltför vanligt förekommande fenomen - har heller inget med yttrandefrihet att göra.

Om han är beredd att bli påpucklad för vad han står för, får det stå för honom. Men att andra blir trakasserade fysiskt och psykiskt för någon annans åsikter - då är det faktiskt ett problem.

Och hans "missförstånd"... njae. Tidningarna är inga öar. De lever i ett mediabrus - och har därför rätt att stå för sina åsikter. Deras meningsmotståndare har också sina kanaler. Det är ju så det fungerar med yttrandefriheten - alla har en chans att komma till tals men inte alltid och överallt.

Sedan kan det väl alltid finnas saker att förbättra...

Mattias S sa...

Anonym: Du verkar blanda ihop "hets mot folkgrupp" med "uppvigling"...

Anonym sa...

Gränsen mellan att tycka att homosexuella ska "bör straffas med döden genom att hängas på pålar", som det står i Expressen http://www.expressen.se/debatt/1.921874/skrota-lagen-om-hets-mot-folkgrupp , och att uppmana folk att göra det, är såpass hårfin att jag faktiskt inte kan avgöra skillnaden. Även implicita hot är faktiskt hot. Och när det gäller vissa grupper och vissa hot, är hoten inte bara påhittade av stollar, de verktställs också av stollarna.

Att sedan lagen är ett trubbigt vapen. Ja, det är den. Men som artikeln visar är den i dagens Sverige inte ett hot mot yttrandefriheten. De har ju uppenbarligen fått trycka tom detta utan att bli fällda.

del sa...

Anonym pekar ut ett stort problem med yttrandefrihet: antingen är den absolut, eller så gäller den bara för rätt åsikter (under någon definition av "rätt").

Om man inte vill inkludera uppvigling under yttrandefrihet har man alltså begränsat yttrandefriheten till att gälla allt utom det som uppmuntrar folk att ta till våld.

Många (de flesta? mainstream i alla fall) anser att yttrandefriheten måste begränsas när det gäller t ex uppvigling eller förtal, och då blir det genast en fråga om att definiera "rätt" i "rätt åsikter".

Det är inte så lätt som det ser ut att försvara yttrandefriheten.

Mattias S sa...

Del: Nu tycker jag du är ute och cyklar rejält.
Det går som jag ser det en tydlig linje mellan uppvigling och hets mot folkgrupp.
På samma sätt som det inte är yttrandefrihet att planera brott av olika slag eller hota folk på olika sätt.

Fredrik Stangel sa...

Yttrandefrihet innebär rätten att skapa forum för vilka som helst uttalanden. Inte att vilka som helst forum ska tjäna som tribun för vilka som helst uttalanden. Att vråla otidigheter på gator och torg är ingen grundlagsstadgad rättighet.
Analogt innebär t.ex. allmän rösträtt rätt att avge en och endast en röst vid enligt vissa regler specificerade val. Den medger ingen som helst rösträtt mellan valen. Den medger inte att röster avgivna på annat än i förhand anmälda listor är giltiga.

del sa...

Mattias S: Antingen läste du inte noga, eller så ville du missförstå. Jag nämnde inte ens hets mot folkgrupp.

Visst håller jag helt med dig om att det är stor skillnad på uppvigling och hets mot folkgrupp, men faktum kvarstår att uppvigling också är ett yttrande.

Vad du säger är att vi förbjuder vissa slags yttranden eftersom de syftar till att orsaka brott (uppvigling) eller är avsedda att inskränka någon annans rättigheter (hot), men det betyder fortfarande att du dragit en gräns mellan vilka yttranden som är okej, och vilka som inte är det.

Mattias S sa...

del: Du nämnde uppviglning, jag nämnde hets mot folkgrupp som en jämförelse.

Och där tycker jag det är en stor grundlig skillnad där man i det ena fallet planerar ett annat brott och i det andra ger uttryck för en åsikt.
För att göra en väldigt förenklad förklaring.

Visst har du på sätt och vis rätt i sak, men med en sån absolutism går det inte att göra någonting.