onsdag, november 27, 2013

You Take My Breath Away

Som ett inslag i att jag har en positiv vecka tänkte jag blogga om en annan hollywoodfilm jag faktiskt gillar - Top Gun. Den är störtbra inte minst för att effekterna i den är på riktigt. Alltså är den inte drabbad av moderna Hollywoodsjukan med att alla actionscener utspelar sig i mörker så man inte ser att det är datoranimerat. Sen är den störtbra för att den är så jävla bra. Take my breath away är så jävla bra. En gång var jag såå nära med att ha förstagångssex till den med en person som liksom också fattade grejen. Men det blev inte av. En stor förlust för mänskligheten.

Jag passade förstås på att avända Top Gun i ett hemtentesvar där jag skulle behandla sexuella script. Fick VG. Jag är sämst på referenser och formalia, men det hölls inte mot mig. Vore ju dumt att låta en sida text bara slösas bort på en hemtenta, så ni får också läsa. 


Fråga 2: Redogör för Gagnon & Simons teori om sexuella script. Diskutera också i vilken utsträckning sexuella scriptteorin kan relateras till Foucaults resonemang om sexualitetens historia. Vilka likheter ser ni i resonemangen? Hur uppfattar ni att resonemangen skiljer sig åt?


I was fifteen when I first got kissed,
before I knew about the equality way
I wanted to get laid to 'Take My Breath Away' (the Knife, 2004)

I sången You Take My Breath Away drömmer berättarjaget om sex till powerballaden Take My Breath Away, känd från filmen Top Gun (Scott, 1986), och som lyssnare förstår man att det inte bara handlar om låten utan en hel rad villkor för hur sexet förväntas se ut. Populärkulturens och samhällets bilder av sex har blivit berättarjagets, en del av hennes intrapsykiska script.

Michel Foucault var intresserad av att beskriva hur makten kunde ta sig in i det mest intima. Simon och Gagnon (1986) gick i liknande tankar – de sökte bygga en modell som förklarade samverkan mellan sexualiteten i samhället och sexualiteten hos individer. Deras teori använder sig av begreppet sexuella script – enkelt förklarat ”manus” för vilka handlingar leder till sex, vilka handlingar betraktas som sexuella, vilka personer kan vara med och under vilka förutsättningar sexualiteten kan aktiveras. Intrapsykiska script är den mest personliga nivån, det är individens egna bild av det sexuella. Men som vi såg i exemplet ovan påverkas dessa script i allra högsta grav av omgivningen och personens erfarenheter. Script kan även vara interpersonella, alltså specifika för en given relation mellan två personer. Här är en dialog som utspelar sig i Top Gun mellan piloten Goose och hans hustru Carole.

Carole: Hey, Goose, you big stud!
Goose: That's me, honey!
Carole. Take me to bed or lose me forever.
Goose: Show me the way, honey.
(Scott, 1986)

Goose framställs generellt inte vara särskilt smidig med det motsatta könet, men tar en sexuellt säker roll här. I sin fasta relation beter han sig annorlunda, den lekfulla dialogen som initierar ett sexuellt möte är en del av parets interpersonella script. Detta observeras av det nybildade paret Charlie och Maverick och i en senare scen säger Charlie ”take me to bed or lose me forever” till Maverick. Hon låter sig inspireras av ett annat par, men gör nu repliken till en del av sin och Mavericks interpersonella script.

Den mest generella nivån är kulturella script. När vi ser Top Gun (Scott, 1986) vet vi väldigt tidigt in i filmen att Maverick kommer att inleda sexuell och romantisk relation med instruktören Charlie (eftersom hon är kvinna) och inte med flygaresskollegan Iceman eller andrepiloten Goose (trots att Maverick har en hel del relationsdynamik med dem, och hade de varit kvinnor hade man antagit sexuellt/romantiskt intresse). Som tittare har vi ett färdigt ”manus” i huvudet och vet hur vissa tecken ska läsas. På samma sätt antar Charlie att Maverick tänker ha sex med henne när han kommer hem till henne, äter och duschar. I hennes (och tittarnas) kulturella script leder situationen och hans agerande till sexuella handlingar – och såväl hon som tittarna blir ställda när Maverick åker hem efter middagen. Enligt en okrediterad källa på Internet Movie Database var tittarna så pass besvikna på att filmen saknade en sexscen att producenterna fick lägga in en i efterhand – i motljus och till tonerna av balladen Take My Breath Away.

Likheterna mellan Foucaults respektive Simon och Gagnons teorier blir i detta sammanhang tydliga. Båda tankesätten berör hur sexualiteten hos individen påverkas av sociala konstruktioner av vad sex är och kan vara. Det finns dock också skillnader mellan sätten att tänka. För Foucault är det främst det filosofiska begreppsbygget som är det intressanta, och sexualiteten är framför allt ett lämpligt område att tillämpa analysen på. Simon och Gagnon utgår däremot från befintliga sociologiska tankar för att undersöka just sexualiteten. Medan Foucault främst är intresserad av talet om sexualiteten vill Simon och Gagnon i större grad komma åt de sexuella handlingarna som utövas av verkliga personer och bygga en teori som går att tillämpa praktiskt.

Internet Movie Database. Top Gun Trivia. (i.d.). Besökt 12 oktober 2013 på
http://www.imdb.com/title/tt0092099/trivia?item=tr0766763
Michel Foucault. (2002). Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta (3rd ed.). Göteborg:
Bokförlaget Daidalos AB.
the Knife (2004) You Take My Breath Away. På Deep Cuts. Stockholm, Sverige: Rabid
Records. (2002)
Scott, T. (1986). Top Gun. USA: Paramount Pictures.
Simon, W., & Gagnon, J. H. (1986). Sexual Scripts : Permanence and Change. Archives of
Sexual Behaviour, 15(2).

7 kommentarer:

Patrik sa...

Det jag gillar med "take me to bed or lose me forever"-växlingarna är hur olika de två kvinnorna säger repliken. När Carole säger det låter det så bekvämt och självklart, det är så de två pratar med varandra. Charlie, däremot, säger samma sak med långsam honungsröst, så att stämningen mellan de två paren, det gifta och det nyblivna, blir helt annorlunda. Charlie och Maverick hade inte ett script innan.

Får erkänna att när jag såg att du hade bloggat om Top Gun trodde jag det skulle handla om typ manlig kärlek, homosocialt umgänge och beachvolleyscener. http://wiki.tarantino.info/index.php/Top_Gun_Monologue om du inte sett det.

Anonymus Maximus sa...

Det här inlägget borde resultera i medalj. Fantastiskt!

Tanja Suhinina sa...

Patrik:
Ooh! Helt ja!

Jag har väl nuddat det lite i att vi tolkar Charlierelationen som "oh, här blire kärlek" medan vi inte tänker så om relationerna män emellan trots att det vore rimlig tolkning. Men nä, blev inte mycket sånt.

AM:
Jag fick dock ingen medalj utan "Bra beskrivning och tillämpning av scriptteorin. Även här hade jag gärna ett en mera explicit beskrivning av scriptteorin, att utgå från då jag läser din tillämpning och analys, framförallt gällande hur man kan förstå scripten i förhållande till varandra (och hur dessa förändras beroende av vilket samhälle vi talar om)."

Anonymus Maximus sa...

Tanja: Det där är bara ett sätt att dölja att de inte har några medaljer.

Anonym sa...

Sjukt imponerad över att du lyckats citera min barndoms favoritfilm "Top Gun" i hemtentan! Var iofs måttligt imponerad av kärlekshistorien. Jag ville aldrig ha Tom Cruise. Jag ville vara en kvinnlig motsvarighet till Ice Man..;) /Emma

Malin sa...

Hej!
OT: Tips! Ling0n gör en julkalender med sexiga män: http://www.ling0n.se/blogg/
Den är jättefin!

Ola Berg sa...

Intressant. Jag har aldrig tänkt på att folk utifrån omständigheter förväntar sig att sex faktiskt kommer att ske. Att det alltså finns ett kulturellt skript för situationen och att folk kan låta sina förväntningar styras av dem.

De enda gånger sådana uttalas är ju annars i skämtsam eller ironisk ton.